Plein les mirettes

Plein les mirettes, création de lunettes à Elbeuf

Plein les mirettes, création de lunettes à Elbeuf.

Photos © Stéphane l'Hôte